HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE
Hotararea nr.79 din 11.09.2023_privind aprobarea studiului de documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii a indicatorilor tehnico economici
18/09/2023 | 142.92 KB | pdf
HOTARARE Nr.78 din 05.09.2023 privind implementarea proiectului dotare utilaje Dotarea cu utilaje a comunei Cetariu, judetul Bihor
15/09/2023 | 111.08 KB | pdf
Hotararea nr.77 din 31.08.2023_aprobarea transmiterii catre Comuna Cetariu a dreptului de proprietate asupra imobilelor constructie inscrisa in CF nr 54642
04/09/2023 | 149.99 KB | pdf
Hotararea nr.76 din 31.08.2023_privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului Local al Comunei Cetariu
04/09/2023 | 112.56 KB | pdf
Hotararea nr.75 din 31.08.2023_privind aprobarea Regulamentului si a taxelor de utilizare pentru terenurilor de sport aflate in proprietatea si administrarea comunei Cetariu
04/09/2023 | 154.17 KB | pdf
Hotararea nr.74 din 31.08.2023_aprobarea initierii elaborarii PUZ parcelare si reglementare zona locuire si servicii pentru imobil nr cad 54227
04/09/2023 | 156.86 KB | pdf
Hotararea nr.73 din 31.08.2023_aprobarea inchirierii (arendarii) domeniului privat imobil
04/09/2023 | 141.33 KB | pdf
Hotararea nr.72 din 31.08.2023_privind aprobarea achizitionarii imobilului contructie brutarie si magazie inscrisa in CF
04/09/2023 | 146.77 KB | pdf
Hotararea nr.71 din 31.08.2023_privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
04/09/2023 | 138.9 KB | pdf
Hotatarea nr.70 din 31.08.2023_privind aprobarea modificarii contractului de delegare al serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul Comunei Cetariu
04/09/2023 | 128.75 KB | pdf
Hotararea nr.69 din 31.08.2023_privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
04/09/2023 | 107.16 KB | pdf
Hotararea nr. 68 din 31.08.2023_privind aprobarea ordinii de zi
04/09/2023 | 125.45 KB | pdf
Hotararea nr.66 din 16.08.2023_privind aprobarea modificarii Hotararii nr.83 din 21.10.2021
22/08/2023 | 150.43 KB | pdf
Hotararea nr.65 din 11.08.2023_privind incheierea unui Acord de colaborare intre UAT Jud Bihor Consiliul Judetean Bihor si UATurile din Judetul Bihor
22/08/2023 | 144.87 KB | pdf
Hotararea nr.63 din 20.07.2023_privind aprobarea participarii Com Cetariu la programul de interes judetean Impreuna pentru un judet curat
10/08/2023 | 110.15 KB | pdf
Hotararea nr.63 din 10.07.2023_privind aprobarea modificarii contractului de delegare al serviciului de transport public privind curse regulate aplicabil la nivelul comunei Cetariu
10/08/2023 | 1.02 MB | pdf
Hotararea nr. 62 din 10.07.2023_privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Com Cetariu
10/08/2023 | 184.59 KB | pdf
Hotarare nr. 61 din 10.07.2023_privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
10/08/2023 | 111.17 KB | pdf
Hotararea nr.60 din data de 10.07.2023_privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din data de 28.06.203
10/08/2023 | 106.75 KB | pdf
Hotararea nr.59 din 10.07.2023_privind aprobarea Ordinii de zi
10/08/2023 | 125.18 KB | pdf
Hotararea nr.58 din 28.06.2023_privind aprobarea incheierii contractului de consultanta asistenta reprezentare juridica in vederea apararii intereselor Com Cetariu
10/08/2023 | 141.95 KB | pdf
Hotararea nr.57 din 28.06.2023_privind modificarea statului de fiunctii publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Com Cetariu
10/08/2023 | 181.16 KB | pdf
Hotararea nr.56 din 28.06.2023_privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se va recolta in cursul anului 2023 din padurea proprietate publica a Com Cetariu
10/08/2023 | 94.71 KB | pdf
Hotararea nr.55 din 28.06.2023_privind modificarea HCL nr.85 din data de 07.12.2022 privind aprobarea Listei de investitii
10/08/2023 | 104.04 KB | pdf
Hotararea nr.54 din 28.06.2023_privind modificarea Actului Constitutiv al Societatii Apa Canal Nord Vest SA
10/08/2023 | 115.01 KB | pdf
Hotararea nr.53 din 28.06.2023_privind modificarea actului constitutiv si a statutului Asociatiei Intercomunitare Zona Nord Vest
10/08/2023 | 90.27 KB | pdf
Hotararea nr.52 din 28.06.2023_privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din data de 30.05.2023
10/08/2023 | 106.82 KB | pdf
Hotararea nr.51 din 28.06.2023_privind aprobarea ordinii de zi
10/08/2023 | 125.64 KB | pdf
Hotararea nr.50 din 30.05.2023_privind implementarea proiectului Dotarea cu utilaje a comunei Cetariu judetul Bihor
10/08/2023 | 110.2 KB | pdf
Hotararea nr.49 din 30.05.2023_privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil avand nr cad 54460 Cetariu
10/08/2023 | 106.29 KB | pdf
Hotararea nr.48 din 30.05.2023_privind inscrierea dreptului de proprietate in carte funciara a comunei Cetariu si atribuirea de nr. cadastral pentru strazi sat Cetariu
10/08/2023 | 135.9 KB | pdf
Hotararea nr.47 din 30.05.2023_privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate de la bugetul local al comunei
10/08/2023 | 105.21 KB | pdf
Hotararea nr.46 din 30.05.2023_privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilot sociale a comunei Cetariu pentru perioada 2023-2028
10/08/2023 | 105.09 KB | pdf
Hotararea nr.45 din 30.05.2023_privind participarea Comunei Cetariu ca membru in Asociatia Grupul de Actiune Locala Bihor
10/08/2023 | 94.2 KB | pdf
Hotararea nr.44 din 30.05.2023_privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022
10/08/2023 | 91.09 KB | pdf
Hotararea nr.43 din 30.05.2023_privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
10/08/2023 | 101.74 KB | pdf
Hotararea nr.42 din 30.05.2023_privind aprobarea Ordinii de zi
10/08/2023 | 124.31 KB | pdf
Hotararea nr.41 din 30.05.2023_privind alegerea presedintelui de sedinta
10/08/2023 | 122.93 KB | pdf
Hotararea nr.40 din 15.05.2023_privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie D A L I Scoala Generala Susturogi
10/08/2023 | 145.82 KB | pdf
Hotararea nr.39 din 15.05.2023_privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventie D A L I Scoala Generla Sisterea
10/08/2023 | 163.99 KB | pdf
Hotararea nr.38 din 15.05.2023_privind aprobarea Documentatiei de Avizare a lucrarilor de interventie D A L I a sediului Primariei
10/08/2023 | 269.37 KB | pdf
Hotararea nr.37 din 15.05.2023_privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie D A L I Gradinita si Dispensar
10/08/2023 | 164.37 KB | pdf
Hotararea nr.36 din 15.05.2023_privind aprobarea Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventie D A L I
10/08/2023 | 164.67 KB | pdf
Hotararea nr.35 din 15.05.2023_privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare pe data de 12.04.2023
10/08/2023 | 154.66 KB | pdf
Hotararea nr.34_privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil
10/08/2023 | 95.14 KB | pdf
Hotararea nr.33 din 12.04.2023_privind constituirea unor numere cadastrale in intravilanul comunei Cetariu
10/08/2023 | 92.1 KB | pdf
Hotararea nr.32 din 12.04.2023_privind aprobarea modificarii Hotararii nr.83 din 21.10.2021
10/08/2023 | 102.79 KB | pdf
Hotararea nr.31 din 12.04.2023_privind infiintarea Grupului de lucra in vederea identificarii asezarilor informale evaluarii situatiei acestora si stabilirii masurilor necesare
10/08/2023 | 104.38 KB | pdf
Hotarare nr.30 din 12.04.2023_privind infiintarea Seviciului Social pentru Situatii de Urgenta tip V1 al comunei Cetariu
10/08/2023 | 99.38 KB | pdf
Hotarare nr.29 din 12.04.2023_privind aprobarea retelei Unitatilor de invatamant care va functiona in anul scolar 2023_2024 in comuna Cetariu
10/08/2023 | 154.58 KB | pdf
Hotararea nr.28 din 12.04.2023_privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
10/08/2023 | 112.1 KB | pdf
Hotararea nr.27_privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
10/08/2023 | 112.56 KB | pdf
Hotararea nr.26 din 12.04.2023_privind aprobarea ordinii de zi
10/08/2023 | 167.16 KB | pdf
Hotararea nr.25 din 14.03.2023_privind aprobarea numarului total de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023
20/07/2023 | 121.39 KB | pdf
Hotararea nr.24 din 14.03.2023_privind aprobarea punerii la dispozitie Comisiei Locale de Fond Funciar Cetariu a suprefetei de 37_0252 Ha teren categoria de folosinta pasune
20/07/2023 | 117.68 KB | pdf
Hotararea nr.23 din 14.03.2023_privind concesionarea fara licitatie publica a spatiului cu destinatie de Post de Politie cu suprafata utila totala de 21_9 mp situat in comuna Cetariu nr48
20/07/2023 | 77.46 KB | pdf
Hotararea nr.22 din 14.03.2023_privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor la nivelul Comunei Cetariu
20/07/2023 | 64.59 KB | pdf
Hotararea nr.21 din 14.03.2023_Privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare necesare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pentru anul 2023
20/07/2023 | 85.72 KB | pdf
Hotararea nr.20 din 14.03.2023_privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta pentru anul 2023 la nivelul comunei Cetariu
20/07/2023 | 89.91 KB | pdf
Hotararea nr.19 din 14.03.2023_privind aprobarea regulamentului privind normele de gospodarire comunala pe teritoriului Com Cetariu
20/07/2023 | 1.13 MB | pdf
Hotararea nr.18 din 14.03.2023_privind aprobarea contributiei Comunei Cetariu pentru functionarea compartimentului de audit intern
20/07/2023 | 88.6 KB | pdf
Hotararea nr.17 din 14.03.2023_privind rectificarea bugetului pe anul 2023
20/07/2023 | 149.05 KB | pdf
Hotararea nr.16 din 14.03.2023_privind neasumarea responsabilitatii organizarii si deularii procedurilor de atribuire a contractelor
20/07/2023 | 100.8 KB | pdf
Hotararea nr.15 din 08.03.2023_privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
20/07/2023 | 61.26 KB | pdf
Hotararea nr.12 din 13.02.2023_privind aprobarea modificarii Hotararii nr 83 din 21.10.2021
19/07/2023 | 122.04 KB | pdf
Hotararea nr.11 din 13.02.2023_privind aprobarea depuneri si implementarii proiectului Realizarea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate
19/07/2023 | 180.3 KB | pdf
Hotararea nr.10 din 13.02.2023_privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
19/07/2023 | 64.76 KB | pdf
Hotararea nr.9 din 31.01.2023_privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV
19/07/2023 | 179.88 KB | pdf
Hotararea nr.2 din 06.01.2023
17/07/2023 | 100.97 KB | pdf
Hotarare nr.1 din 06.01.2023
17/07/2023 | 63.99 KB | pdf
Hotararea nr.8 din 31.01.2023_privind aprobarea bugetului local al comunei Cetariu pe anul 2023
17/07/2023 | 204.08 KB | pdf
Hotararea nr.7 din 31.01.2023_privind validarea Dispozitiei primarului nr.114 din 22.12.2022 privind rectificarea bugetului
17/07/2023 | 109.66 KB | pdf
Hotararea nr.6 din 31.01.2023_privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din raza administrativ teritoriala
17/07/2023 | 82.45 KB | pdf
Hotararea nr.5 din 31.01.2023_privind aprobarea planului de actiune si lucrari de interes local pentru persoane apte de munca
17/07/2023 | 75.4 KB | pdf
Hotararea nr.4 din 31.01.2023_privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele CL al Comunei Cetariu
17/07/2023 | 87.26 KB | pdf
Hotararea nr.3 din 31.01.2023_privind aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare
17/07/2023 | 58.76 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-34_1
20/02/2023 | 30 KB | doc
impozite-si-taxe_2
20/02/2023 | 1.09 MB | doc
hotararea-nr-97-din-28122022-privind-aprobarea-actualizarii-statutului-asociatiei-de-dezvoltare-_1
16/01/2023 | 533.76 KB | pdf
hotararea-nr-96-din-28122022-privind-constituirea-dreptului-de-superficie-cu-titlu-gratuit-asupr_1
16/01/2023 | 465.35 KB | pdf
hotararea-nr-95-din-28122022-privind-stabilirea-taxelor-si-impozitelor-locale-pentru-anul-fiscal_1
16/01/2023 | 1.33 MB | pdf
hotararea-nr-94-din-28122022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-sedintei-extraordin_1
16/01/2023 | 593.96 KB | pdf
hotararea-nr-93-din-15122022-privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-local-pe-trim-iv-anul-2022_1
16/01/2023 | 623.73 KB | pdf
hotararea-nr-92-din-15122022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-sedintei-extraordin_1
16/01/2023 | 593.32 KB | pdf
hotararea-nr-91-din-08122022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-din-0712_1
16/01/2023 | 591.89 KB | pdf
hotararea-nr-90-din-08122022-privind-participarea-comunei-cetariu-la-implementarea-proiectului-v_1
16/01/2023 | 282.1 KB | pdf
hotararea-nr-89-din-07122022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-ordinare-a-consiliu_1
16/01/2023 | 591.88 KB | pdf
hotararea-nr-88-din-06122022-privind-aprobare-incheierii-unui-acord-de-co-finantare-intre-comuna_1
16/01/2023 | 640.64 KB | pdf
hotararea-nr-87-din-06122022-privind-modificarea-contributiei-comunei-cetariu-pentru-exercitarea_1
16/01/2023 | 543 KB | pdf
hotararea-nr-86-din-06122022-privind-aprobarea-solicitarii-prelungirii-a-scrisorii-de-garantie-e_1
16/01/2023 | 592.34 KB | pdf
hotararea-nr-85-din-07122022-privind-aprobarea-listei-de-investitii-aferente-sumei-de-1114000-re_1
16/01/2023 | 599.23 KB | pdf
hotararea-nr-84-din-07122022-privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-pe-trim-iv-anul-2022_1
16/01/2023 | 660.84 KB | pdf
hotararea-nr-83-din-07122022-pentru-aprobarea-protocolului-de-colaborare-intre-uat-comuna-cetari_1
16/01/2023 | 784.26 KB | pdf
hotararea-nr-82-din-06122022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-din-data_1
16/01/2023 | 592.64 KB | pdf
hotararea-nr-1-din-06012023-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-sedintei-extraordina_1
16/01/2023 | 594.14 KB | pdf
hotararea-nr-81-din-data-de-03112022-privind-aprobarea-depunerii-cererii-de-finantare-aferenta-p_1
08/11/2022 | 661.12 KB | pdf
h-o-t-a-r-a-r-ea-nr-80-din-data-de-03112022-privind-aprobarea-modificarii-contractului-de-delega_1
08/11/2022 | 343.18 KB | pdf
hotararea-nr-79-din-03112022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-din-data_1
08/11/2022 | 440.41 KB | pdf
hotararea-nr-78-din-12102022-privind-aprobarea-depunerii-de-finantareparticiparii-in-cadrul-plan_1
24/10/2022 | 280.92 KB | pdf
hotararea-nr-77-din-12102022-privind-aprobarea-depunerii-de-finantareparticiparii-in-cadrul-plan_1
24/10/2022 | 279.77 KB | pdf
hotararea-nr76-din-12102022-privind-aprobarea-realizarii-investitiei-si-a-indicatorilor-tehnico-_1
24/10/2022 | 659.26 KB | pdf
hotararea-nr75-din-12102022-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-si-a-devizului-gen_1
24/10/2022 | 519.23 KB | pdf
hotararea-nr74-din-12102022-privind-desemnarea-unui-reprezentant-al-primarului-si-al-unui-reprez_1
24/10/2022 | 309.46 KB | pdf
hotararea-nr-73-din-12102022-privind-validarea-dispozitiei-nr-9027092022-cu-privire-la-rectifica_1
24/10/2022 | 477.63 KB | pdf
hotararea-nr-72-din-12102022-la-proiectul-de-hotarare-privind-validarea-dispozitiei-nr-882009202_1
24/10/2022 | 593.98 KB | pdf
hotararea-nr-71-din-12102022-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-pentru-sedintele-consiliu_1
24/10/2022 | 385.85 KB | pdf
hotararea-nr70-din-12102022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-extraordinare-de-ind-1_1
24/10/2022 | 428 KB | pdf
hotararea-nr-69-din-28092022-cu-privire-la-completarea-hotararii-consiliului-local-al-comunei-ce_1
24/10/2022 | 733.93 KB | pdf
hotararea-nr-68-din-28092022-privind-aprobarea-procesului-verbal-a-sedintei-extraordinare-a-cons_1
24/10/2022 | 445.72 KB | pdf
hotararea-nr-57-din-19072022-privind-rectificarea-bugetului_1
05/10/2022 | 566.84 KB | pdf
hotararea-nr-67-din-08092022-privind-aprobarea-intocmirii-documentatiei-cadastrale-si-formare-de_1
04/10/2022 | 670.2 KB | pdf
hotararea-nr-66-d-in-08092022-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-consiliului-local-ceta_1
04/10/2022 | 361.77 KB | pdf
hotararea-nr-65-din-05092022-pentru-modificarea-si-completarea-hotarraii-consiliului-local-cetar_1
04/10/2022 | 359.58 KB | pdf
hotararea-nr-64-din-08092022-pentru-modificarea-si-completarea-hotarraii-consiliului-local-cetar_1
04/10/2022 | 378.67 KB | pdf
hotararea-nr-63-din-08092022-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-consiliului-local-cetar_1
04/10/2022 | 387.51 KB | pdf
hotararea-nr-62-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-din-data-de-26082022_1
04/10/2022 | 264.76 KB | pdf
hotararea-nr-61-din-26082022-privind-modificarea-contributiei-comunei-cetariu-pentru-exercitarea_1
04/10/2022 | 452 KB | pdf
hotararea-nr-60-privind-desemnarea-unui-reprezentant-al-consiliului-local-si-a-unui-membru-suple_1
04/10/2022 | 411.55 KB | pdf
hotararea-nr-59-din-26082022-privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-local-al-comunei-pe-anul-2_1
04/10/2022 | 425.62 KB | pdf
hotararea-nr-58-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-din-data-de-19072022_1
04/10/2022 | 443.1 KB | pdf
hotararea-nr-51-din-31052022-privind-aprobarea-achizitionarii-de-servicii-juridice-de-consultant_1
25/08/2022 | 380.35 KB | pdf
hotararea-nr56-privind-aprobarea-ordinii-de-zi_1
12/07/2022 | 307.19 KB | pdf
hotararea-nr55-de-aprobare-a-proiectului-sediul-primariei_1
12/07/2022 | 297.75 KB | pdf
hotararea-nr54-rectif-buget-28062022_1
12/07/2022 | 391.19 KB | pdf
hotararea-nr53-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta_1
12/07/2022 | 623.22 KB | pdf
hotararea-nr52-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare_1
12/07/2022 | 446.46 KB | pdf
hotararea-nr-50-din-31052022-privind-construirea-unui-rezervor-de-apa-pentru-inmagazinarea-apei-_1
12/07/2022 | 556.55 KB | pdf
hotararea-nr49-din-31052022-privind-aprobarea-declansarii-procedurii-de-expropriere-a-terenurilo_1
12/07/2022 | 668.22 KB | pdf
hotararea-nr-48-din-31052022-privind-aprobarea-trecerii-suprafetei-de-18783180750-mp-din-numarul_1
12/07/2022 | 395.19 KB | pdf
hotararea-nr-47-din-31052022-privind-rectificarea-bugetului_1
12/07/2022 | 387.95 KB | pdf
hotararea-nr-46-din-31052022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare_1
12/07/2022 | 442.25 KB | pdf
hotararea-nr-45-din-31052022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare_1
12/07/2022 | 442.42 KB | pdf
hcl-44-de-aprobare-a-proiectului-scoala-susturogiu_1
15/06/2022 | 294.09 KB | pdf
hcl-43-de-aprobare-a-proiectului-gradinita-cetariu_1
15/06/2022 | 293.59 KB | pdf
hotararea-nr42-din-20042022-privind-aprobarea-executarii-lucrarii-decolmatarea-cursului-de-apa-i_1
21/04/2022 | 331.38 KB | pdf
hotararea-nr41-din-20042022-privind-aprobarea-incheierii-unui-acord-de-parteneriat-intre-autorit_1
21/04/2022 | 502 KB | pdf
hotararea-nr40-din-20042022-privind-aprobarea-ordinii-de-zi_1
21/04/2022 | 392.89 KB | pdf
hotararea-nr39-din-13042022-privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comu_1
21/04/2022 | 279.35 KB | pdf
hotararea-nr38-din-13042022-privind-aprobarea-proiectului-consolidarea-capacitatii-unitatii-de-i_1
21/04/2022 | 603.5 KB | pdf
hotararea-nr37-din-13042022-privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comu_1
21/04/2022 | 280.07 KB | pdf
hotararea-nr36-din-13042022-privind-acordarea-burselor-scolare_1
21/04/2022 | 352.27 KB | pdf
hotararea-nr35-din-13042022-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivului-de_1
21/04/2022 | 300.98 KB | pdf
hotararea-nr34-din-13042022-privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comu_1
21/04/2022 | 279.14 KB | pdf
hotararea-nr33-din-13042022-privind-cesionarea-catre-actionarul-municipiul-oradea-a-actiunilor-d_1
21/04/2022 | 581.91 KB | pdf
hotararea-nr32-din-13042022-privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-pe-anul-2022_1
21/04/2022 | 304.72 KB | pdf
hotararea-nr31-din-13042022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare_1
21/04/2022 | 299.58 KB | pdf
hotararea-nr30-din-13042022-privind-aprobarea-ordinii-de-zi_1
21/04/2022 | 401.31 KB | pdf
hotararea-nr29-din-16032022-privind-atestarea-apartenentei-unor-imobile-terenuri-in-domeniul-pri_1
31/03/2022 | 288.98 KB | pdf
hotararea-nr28-din-16032022-privind-desemnarea-consilierilor-locali-in-comisia-de-evaluare-a-per_1
31/03/2022 | 353.48 KB | pdf
hotararea-nr27-din-16032022-privind-aprobarea-planului-de-asigurare-a-resurselor-umane-materiale_1
31/03/2022 | 352.3 KB | pdf
hotararea-nr26-din-16032022-privind-aprobarea-planului-de-analiza-si-acoperire-a-riscurilor-din-_1
23/03/2022 | 294.99 KB | pdf
hotararea-nr25-din-16032022-privind-aprobarea-planului-de-actiuni-sau-de-lucrari-de-interes-loca_1
23/03/2022 | 301.66 KB | pdf
hotararea-nr24-din-16032022-privind-aprobarea-regulamentului-de-gospodarire-a-localitatii-precum_1
23/03/2022 | 456.19 KB | pdf
hotararea-nr23-din-16032022-privind-majorarea-in-anul-2022-cu-500-a-impozitului-pe-terenurile-ne_1
23/03/2022 | 572.6 KB | pdf
hotararea-nr22-din-16032022-privind-aprobarea-bugetului-din-venituri-proprii-si-subventii-din-bu_1
23/03/2022 | 302.27 KB | pdf
hotararea-nr21-din-16032022-privind-aprobarea-bugetului-pe-anul-2022_1
23/03/2022 | 364.64 KB | pdf
hotararea-nr20-din-16032022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare_1
23/03/2022 | 364.5 KB | pdf
hotararea-nr19-din-16032022-privind-aprobarea-ordinii-de-zi_1
23/03/2022 | 312.04 KB | pdf
hotararea-nr-13-din-11022022-privind-modificarea-hcl-nr-382017-pentru-aprobarea-salariilor-de-ba_2
25/02/2022 | 222.99 KB | pdf
hotararea-nr-12-din-11022022-privind-incheierea-exercitiului-bugetar-2021_1
25/02/2022 | 206.15 KB | pdf
hotararea-nr-15-din-11022022-privind-punerea-la-dispozitia-comisiei-locale-de-stabilire-a-dreptu_1
24/02/2022 | 350.2 KB | pdf
hotararea-nr-9-din-11022022-privind-aprobarea-tarifelor-titlurilor-de-calatorie-pe-zona-metropol_1
21/02/2022 | 198.59 KB | pdf
hotararea-nr-8-din-11022022-privind-aprobarea-volumului-de-masa-lemnoasa-care-se-va-recolta-in-c_1
21/02/2022 | 254.93 KB | pdf
hotararea-nr-7-din-11022022-privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta_1
21/02/2022 | 288.24 KB | pdf
hotararea-nr-6-din-11022022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-16122021_1
21/02/2022 | 313.61 KB | pdf
hotararea-nr-5-din-11022022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-22122021_1
21/02/2022 | 457.57 KB | pdf
hotararea-nr-4-din-11022022-privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-06012022_1
21/02/2022 | 313.65 KB | pdf
hotararea-nr-3-din-11022022-privind-aprobarea-ordinii-de-zi_1
21/02/2022 | 398.54 KB | pdf
hotararea-nr-18-din-11022022-privind-aprobarea-modificarii-hotararii-84-din-21102021-privind-apr_1
21/02/2022 | 379.47 KB | pdf
hotararea-nr-17-din-11022022-privind-aprobarea-modificarii-hotararii-83-din-21102021-privind-apr_1
21/02/2022 | 205.51 KB | pdf
hotararea-nr-16-din-11022022-privind-revocarea-hotararii-consiliului-local-al-comunei-cetariu-nr_1
21/02/2022 | 271.97 KB | pdf
hotararea-nr-14-din-11022022-privind-aprobarea-completarii-hcl-nr-102-din-16122021-privind-amena_1
21/02/2022 | 617.01 KB | pdf
hotararea-nr-13-din-11022022-privind-modificarea-hcl-nr-382017-pentru-aprobarea-salariilor-de-ba_1
21/02/2022 | 383.22 KB | pdf
hotararea-nr-10-din-11022022-privind-aprobarea-retelei-unitatilor-de-invatamant_1
21/02/2022 | 752.14 KB | pdf
privind-aprobarea-acoperirii-definitive-al-deficitului-bugetului-local-pe-sectiunea-de-dezvoltar_1
13/01/2022 | 309.73 KB | pdf
ordinea-de-zi-59_1
13/01/2022 | 308.08 KB | pdf
rectificarea-bugetului-21_1
23/12/2021 | 375.42 KB | pdf
ordinea-de-zi-58_1
23/12/2021 | 308.17 KB | pdf
rectificarea-bugetului-20_1
20/12/2021 | 378.87 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-49_1
20/12/2021 | 364.34 KB | pdf
privind-majorarea-in-anul-2022-cu-500-a-impozitului-pe-terenurile-neingrijite-de-pe-raza-uat-com_1
20/12/2021 | 575.18 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-18_1
20/12/2021 | 314.71 KB | pdf
privind-aprobarea-regulamentului-de-gospodarire-a-localitatii-precum-si-sanctionarea-faptelor-de_1
20/12/2021 | 453.77 KB | pdf
privind-aprobarea-amenajamentului-pastoral-pentru-toate-pajistile-aflate-pe-unitatea-administrat_1
20/12/2021 | 485.46 KB | pdf
ordinea-de-zi-57_1
20/12/2021 | 314.22 KB | pdf
aprobarea-impozitelor-si-taxelor-locale-pentru-anul-fiscal-2022_1
20/12/2021 | 565.49 KB | pdf
rectificarea-bugetului-19_1
02/12/2021 | 379.4 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintelor-anterioare_1
02/12/2021 | 364.69 KB | pdf
privind-stabilirea-punctului-de-colectare-separata-a-deseurilor-pe-raza-comunei-cetariu_1
02/12/2021 | 300.49 KB | pdf
privind-prelungirea-pana-la-data-de-02032023-a-scrisorii-de-garantie-de-la-fngcimm-sa-ifn-nr-754_1
02/12/2021 | 356.81 KB | pdf
privind-majorarea-capitalului-social-al-societatii-apa-canal-nord-vest-sa_1
02/12/2021 | 312.58 KB | pdf
privind-aprobarea-studiului-de-oportunitate-modalitatii-de-atribuire-a-contractului-de-delegare--1_1
02/12/2021 | 365.56 KB | pdf
ordinea-de-zi-56_1
02/12/2021 | 332.69 KB | pdf
acordarea-burselor-scolare_1
02/12/2021 | 367.56 KB | pdf
privind-desemnarea-reprezentantului-consiliului-local-al-comunei-cetariu-in-consiliul-de-adminis_1
19/11/2021 | 463.36 KB | pdf
privind-desemnarea-reprezentantului-consiliului-local-al-comunei-cetariu-in-comisia-de-evaluare-_1
19/11/2021 | 552.62 KB | pdf
privind-aprobarea-lucrarilor-necesare-modernizarii-strazilor-pe-domeniul-public-al-comunei-cetar_1
19/11/2021 | 552.31 KB | pdf
ordinea-de-zi-55_1
19/11/2021 | 304.07 KB | pdf
ordinea-de-zi-54_1
19/11/2021 | 306.2 KB | pdf
privind-aprobarea-cererii-de-finantare-si-a-devizului-general-estimative-pentru-obiectivul-de-in-1_1
26/10/2021 | 635.77 KB | pdf
privind-aprobarea-cererii-de-finantare-si-a-devizului-general-estimative-pentru-obiectivul-de-in_1
26/10/2021 | 558.77 KB | pdf
privind-achizitionarea-de-actiuni-la-societatea-apa-canal-nord-vest-sa-1_1
26/10/2021 | 424.97 KB | pdf
rectificarea-bugetului-18_1
22/10/2021 | 382.84 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-17_1
22/10/2021 | 318 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-16_1
22/10/2021 | 318.67 KB | pdf
privind-atestarea-apartenentei-unor-imobile-terenuri-in-domeniul-privat-al-comunei-cetariu-judet_1
22/10/2021 | 301.19 KB | pdf
privind-actualizarea-cheltuielilor-pe-obiectivul-de-investitii-infiintare-centru-after-school-in_1
22/10/2021 | 302.95 KB | pdf
ordinea-de-zi-53_1
22/10/2021 | 309.65 KB | pdf
aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-2_1
22/10/2021 | 363.58 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-17_1
22/10/2021 | 280.11 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-15_1
04/10/2021 | 319.56 KB | pdf
ordinea-de-zi-52_1
04/10/2021 | 306.22 KB | pdf
rectificarea-bugetului-17_1
21/09/2021 | 379.03 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-48_1
21/09/2021 | 366.26 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-al-comunei-cetariu-si-atribuirea-d_1
21/09/2021 | 312.14 KB | pdf
privind-atestarea-apartenentei-unor-imobile-terenuri-in-domeniul-privat-sau-public-al-comunei-ce_1
21/09/2021 | 296.54 KB | pdf
privind-aprobarea-participarii-comunei-cetariu-in-cadrul-programului-privind-cresterea-eficiente-1_1
21/09/2021 | 675.1 KB | pdf
privind-aprobarea-participarii-comunei-cetariu-in-cadrul-programului-privind-cresterea-eficiente_1
21/09/2021 | 674.06 KB | pdf
ordinea-de-zi-51_1
21/09/2021 | 309.57 KB | pdf
rectificarea-bugetului-16_1
03/08/2021 | 374.37 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-47_1
03/08/2021 | 363.38 KB | pdf
privind-neasumarea-responsabilitatii-organizarii-si-derularii-procedurilor-de-atribuire-a-contra-1_1
03/08/2021 | 558.75 KB | pdf
privind-modificarea-hotararii-nr202021-privind-aprobarea-incredintarii-pazei-suprafetei-de-14-ha_1
03/08/2021 | 418.52 KB | pdf
privind-aprobarea-strategiei-de-dezvoltare-durabila-a-comunei-cetariu-pentru-perioada-2021-2027_2
03/08/2021 | 4.28 MB | pdf
privind-aprobarea-strategiei-de-dezvoltare-durabila-a-comunei-cetariu-pentru-perioada-2021-2027_1
03/08/2021 | 409.41 KB | pdf
privind-aprobarea-actului-constitutiv-si-a-statutului-asociatiei-intercomunitare-zona-nord-vest_1
03/08/2021 | 294.55 KB | pdf
ordinea-de-zi-50_1
03/08/2021 | 388.44 KB | pdf
rectificarea-bugetului-15_1
01/07/2021 | 370.59 KB | pdf
ordinea-de-zi-49_1
01/07/2021 | 305.28 KB | pdf
privind-numirea-comisiei-pentru-clarificarea-situatiilor-terenurilor-apartinand-comunei-cetariu_1
18/06/2021 | 225.61 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-16_1
18/06/2021 | 281.73 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-14_1
10/06/2021 | 308.31 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-13_1
10/06/2021 | 312.33 KB | pdf
privind-dizolvarea-lichidarea-voluntara-si-radierea-societatii-sc-compania-reosal-sa-si-dizolvar_1
10/06/2021 | 370.77 KB | pdf
privind-aprobarea-regulamentului-cuprinzand-masurile-metodologice-organizatorice-termenele-si-ci_1
10/06/2021 | 514.17 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-13_1
10/06/2021 | 363.82 KB | pdf
privind-aprobarea-contului-de-inchidere-a-exercitiului-bugetar-pe-anul-2020_1
10/06/2021 | 621.22 KB | pdf
privind-aplicarea-programului-construire-sala-de-sport-scolara-in-comuna-cetariu-jud-bihor-si-at_1
10/06/2021 | 316.15 KB | pdf
privind-aderarea-comunei-cetariu-la-asociatia-de-dezvoltare-intercomunitara-iti-ier-barcau_1
10/06/2021 | 293.21 KB | pdf
privind-acordul-de-principiu-pentru-accesarea-de-fonduri-europene-nerambursabile-in-vederea-real_1
10/06/2021 | 392.4 KB | pdf
privind-achizitionarea-de-actiuni-la-societatea-apa-canal-nord-vest-sa_1
10/06/2021 | 421.38 KB | pdf
ordinea-de-zi-48_1
10/06/2021 | 334.48 KB | pdf
privind-aprobarea-completarii-inventarului-bunurilor-care-alcatuiesc-domeniul-public-al-comunei-_1
18/05/2021 | 294.06 KB | pdf
ordinea-de-zi-47_1
18/05/2021 | 303.47 KB | pdf
aprobarea-planului-de-analiza-si-acoperire-a-riscurilor-din-comuna-cetariu_1
08/05/2021 | 162.77 KB | pdf
aprobarea-burselor-scolare_1
08/05/2021 | 193.28 KB | pdf
aprobarea-bugetului-din-venituri-proprii-si-subventii-din-bugetul-local_1
08/05/2021 | 165.58 KB | pdf
aprobarea-bugetului-5_1
08/05/2021 | 221.18 KB | pdf
aprobarea-achizitionarii-de-servicii-juridice-de-consultanta-de-asistenta-si-de-reprezentare_1
08/05/2021 | 204.53 KB | pdf
validarea-dispozitiei-primarului-nr1411022021_1
08/05/2021 | 163.76 KB | pdf
privind-sanctionarea-depunerii-informatiilor-si-a-documentelor-cu-relevanta-fiscala-sau-pentru-i_1
08/05/2021 | 300.23 KB | pdf
privind-instrumentarea-dosarului-tehnic-pentru-accesarea-schemei-de-ajutor-de-stat-servicii-de-s_1
08/05/2021 | 269.14 KB | pdf
privind-aprobrea-desemnarii-reprezentantului-legal-in-relatia-cu-agentia-pentru-finanatarea-inve-1_1
08/05/2021 | 273.28 KB | pdf
ordinea-de-zi-46_1
08/05/2021 | 267.36 KB | pdf
modificarea-hcl-nr212020_1
08/05/2021 | 158.32 KB | pdf
modificarea-contributiei-comunei-cetariu-pentru-functionarea-compartimentului-de-audit-intern-in_1
08/05/2021 | 228.77 KB | pdf
aprobarea-volumului-de-masa-lemnoasa-care-se-va-recolta-in-cursul-anului-2021-din-padurea-propri_1
08/05/2021 | 165.78 KB | pdf
aprobarea-structurii-organizatorice-si-a-statului-de-personal-pentru-aparatul-de-specialitate-al_1
08/05/2021 | 209.85 KB | pdf
aprobarea-statutului-comunei-cetariu_1
08/05/2021 | 158.37 KB | pdf
aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-consiliului-local-al-comunei-cetariu_1
08/05/2021 | 161.01 KB | pdf
aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-1_1
08/05/2021 | 196.02 KB | pdf
aprobarea-planului-de-asigurare-a-resurselor-umane-materiale-si-financiare-necesare-gestionarii-_1
08/05/2021 | 200.13 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-12_1
16/03/2021 | 312.75 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-11_1
16/03/2021 | 318.54 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-10_1
16/03/2021 | 317.19 KB | pdf
privind-aprobarea-puz-pentru-parcelare-teren-pentru-construire-de-locuinte-nr-cad51436_1
16/03/2021 | 294.61 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-12_1
16/03/2021 | 357.32 KB | pdf
privind-aprobarea-incredintarii-pazei-suprafetei-de-14-ha-padure-comunala-aflata-in-domeniul-pub_1
16/03/2021 | 417.67 KB | pdf
privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-6_1
16/03/2021 | 272.61 KB | pdf
pentru-aprobarea-declansarii-procedurii-de-expropriere-a-terenului-in-suprafata-de-566-mp-din-to_5
16/03/2021 | 603.1 KB | pdf
pentru-aprobarea-declansarii-procedurii-de-expropriere-a-terenului-in-suprafata-de-566-mp-din-to_4
16/03/2021 | 3.9 MB | pdf
pentru-aprobarea-declansarii-procedurii-de-expropriere-a-terenului-in-suprafata-de-566-mp-din-to_3
16/03/2021 | 3.06 MB | pdf
pentru-aprobarea-declansarii-procedurii-de-expropriere-a-terenului-in-suprafata-de-566-mp-din-to_2
16/03/2021 | 3.02 MB | pdf
pentru-aprobarea-declansarii-procedurii-de-expropriere-a-terenului-in-suprafata-de-566-mp-din-to_1
16/03/2021 | 3.06 MB | pdf
ordinea-de-zi-45_1
16/03/2021 | 308.47 KB | pdf
concesionarea-fara-licitatie-publica-a-spatiului-cu-destinatia-de-cabinet-medical-cu-suprafata-u_1
16/03/2021 | 462.86 KB | pdf
privind-aprobarea-ordinii-de-zi-4_1
28/01/2021 | 369.69 KB | pdf
privind-aprobarea-devizului-general-reactualizat-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-la-proiect_2
28/01/2021 | 435.21 KB | pdf
privind-aprobarea-devizului-general-reactualizat-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-la-proiect_1
28/01/2021 | 543.94 KB | pdf
privind-rezilierea-contractului-de-inchiriere-pentru-suprafetele-de-pajisti-aflate-in-domeniul-p_1
21/01/2021 | 500.59 KB | pdf
privind-prelungirea-pana-la-data-de-02032022-a-scrisorii-de-garantie-de-la-fngcimm-sa-ifn-nr-754_1
21/01/2021 | 360.25 KB | pdf
privind-prelungirea-mandatului-administratorilor-societatii-sc-compania-reosal-sa-pe-o-durata-de_1
21/01/2021 | 534.17 KB | pdf
privind-modificarea-componetei-comisiilor-pe-domenii-de-specialitate-ale-consiliului-local-al-co_1
21/01/2021 | 363.44 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-9_1
21/01/2021 | 324.52 KB | pdf
privind-aprobarea-retelei-unitatilor-de-invatamant-care-va-functiona-in-anul-scolar-20212022-in-_1
21/01/2021 | 664.32 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-11_1
21/01/2021 | 362 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-actiuni-sau-de-lucrari-de-interes-local-pentru-beneficiarii-de-aju-2_1
21/01/2021 | 297.74 KB | pdf
privind-aprobarea-actualizarii-statutului-asociatiei-de-dezvoltare-intercomunitara-zona-metropol_1
21/01/2021 | 478.91 KB | pdf
privind-aprobarea-actualizarii-statutului-asociatiei-de-dezvoltare-intercomunitara-transregio_1
21/01/2021 | 478.28 KB | pdf
ordinea-de-zi-44_1
21/01/2021 | 309.64 KB | pdf
privind-aprobarea-inchirierii-prin-licitatie-publica-a-pajistilor-din-proprietatea-privata-a-com_1
11/01/2021 | 522.21 KB | pdf
rectificarea-bugetului-14_1
17/12/2020 | 369.7 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-8_1
17/12/2020 | 457.54 KB | pdf
privind-constatarea-incetarii-de-drept-prin-demisie-a-mandatului-doamnei-consilier-local-dull-me_1
17/12/2020 | 597.78 KB | pdf
privind-aprobarea-revizuirii-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-consiliului-local-al-_1
17/12/2020 | 545.92 KB | pdf
privind-aprobarea-proiectului-si-a-cheltuielilor-legate-de-proiectul-achizitia-de-echipamente-di_1
17/12/2020 | 697.37 KB | pdf
privind-aprobarea-desemnarii-reprezentantului-legal-in-cadrul-asociatiei-de-dezvoltare-intercomu_1
17/12/2020 | 627.28 KB | pdf
ordinea-de-zi-43_1
17/12/2020 | 310.09 KB | pdf
aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare_1
17/12/2020 | 356.75 KB | pdf
aprobarea-impozitelor-si-taxelor-locale_2
17/12/2020 | 558.25 KB | pdf
aprobarea-impozitelor-si-taxelor-locale_1
17/12/2020 | 726.78 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-15_1
17/12/2020 | 273.93 KB | pdf
privind-aprobarea-executarii-lucrarilor-de-asfaltare-strazi-pe-domeniul-public-al-comunei-cetari_2
27/11/2020 | 546.2 KB | pdf
rectificarea-bugetului-13_1
26/11/2020 | 370.27 KB | pdf
privitoare-ia-concesionarea-fara-licitatie-publica-a-spatiului-cu-destinatia-de-cabinete-medical_1
26/11/2020 | 295.79 KB | pdf
privind-aprobarea-structurii-organizatorice-a-statului-de-personal-si-statului-de-functii-pentru-1_2
26/11/2020 | 234.02 KB | pdf
privind-aprobarea-structurii-organizatorice-a-statului-de-personal-si-statului-de-functii-pentru-1_1
26/11/2020 | 386.73 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-10_1
26/11/2020 | 356.91 KB | pdf
privind-aprobarea-executarii-lucrarilor-de-asfaltare-strazi-pe-domeniul-public-al-comunei-cetari_1
26/11/2020 | 3.46 MB | pdf
privind-aprobarea-desemnarii-reprezentantului-legal-in-relatia-cu-agentia-pentru-finanatarea-inv-2_1
26/11/2020 | 544.95 KB | pdf
ordinea-de-zi-42_1
26/11/2020 | 303.97 KB | pdf
ordinea-de-zi-41_1
26/11/2020 | 305.23 KB | pdf
implementarea-proiectului-rohu_1
26/11/2020 | 650.48 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-13_1
26/11/2020 | 272.54 KB | pdf
organizarea-comisiilor-pe-domenii-de-specialitate_1
26/10/2020 | 364.4 KB | pdf
ordinea-de-zi-40_1
26/10/2020 | 302.79 KB | pdf
privind-alegerea-viceprimarului_1
24/10/2020 | 170.41 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-9_1
15/10/2020 | 355.52 KB | pdf
privind-modificarea-tarifelor-la-legitimatiile-de-calatorie-pentru-elevi-si-studenti-desfiintare_1
23/09/2020 | 495.37 KB | pdf
privind-majorarea-capitalului-social-in-numerar-a-sc-compania-reosal-sa-cu-suma-de-3540945-lei_1
23/09/2020 | 445.92 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-7_1
23/09/2020 | 455.05 KB | pdf
privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-pe-anul-2020-1_1
23/09/2020 | 524.9 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-8_1
23/09/2020 | 357.09 KB | pdf
privind-aprobarea-ordinii-de-zi-3_1
23/09/2020 | 303.8 KB | pdf
privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-5_1
23/09/2020 | 272.55 KB | pdf
rectificarea-bugetului-12_1
24/06/2020 | 373.54 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-46_1
24/06/2020 | 355.55 KB | pdf
privind-aprobrea-executarii-lucrarii-decolmatarea-cursului-de-apa-lacul-viteilor-in-localitatea-_1
24/06/2020 | 302.34 KB | pdf
privind-aprobarea-contului-de-inchidere-a-exercitiului-bugetar-pe-anul-2019_1
24/06/2020 | 617.2 KB | pdf
privind-aprobarea-caracteristicilor-recipientilor-care-se-vor-utiliza-la-colectarea-separata-a-d_1
24/06/2020 | 288.34 KB | pdf
ordinea-de-zi-39_1
24/06/2020 | 370.67 KB | pdf
privind-aprobarea-rectificarii-bugetului-pe-anul-2020_1
26/05/2020 | 374.9 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-45_1
25/05/2020 | 354.61 KB | pdf
privind-asigurarea-cofinantarii-proiectului-intitulat-sprijin-pentru-pregatirea-aplicatiei-de-fi-1_1
25/05/2020 | 237.93 KB | pdf
privind-aprobarea-volumului-de-masa-lemnoasa-care-se-va-recolta-in-cursul-anului-2020-din-padure_1
25/05/2020 | 302.32 KB | pdf
privind-aprobarea-aderarii-comunei-hidiselul-de-sus-la-asociatia-de-dezvoltare-intercomunitara-t_1
25/05/2020 | 287.82 KB | pdf
ordinea-de-zi-38_1
25/05/2020 | 303.08 KB | pdf
privind-implementarea-proiectului-achizitionare-instalatie-de-dezinfectie-si-dezinsectie-in-comu_1
24/03/2020 | 224.85 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-7_1
24/03/2020 | 353.79 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-asigurare-a-resurselor-umane-materiale-si-financiare-necesare-gest-1_1
24/03/2020 | 431.33 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-analiza-si-acoperire-a-riscurilor-din-comuna-cetariu-1_1
24/03/2020 | 285.69 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-actiuni-sau-de-lucrari-de-interes-local-pentru-beneficiarii-de-aju-1_1
24/03/2020 | 294.87 KB | pdf
privind-aprobarea-ordinii-de-zi-2_1
24/03/2020 | 304.35 KB | pdf
privind-aprobarea-completarii-registrului-agricol-doar-in-sistem-electronic_1
24/03/2020 | 286.39 KB | pdf
privind-aprobarea-bugetului-pe-anul-2020_1
24/03/2020 | 296.78 KB | pdf
privind-aprobarea-bugetului-din-venituri-proprii-si-subventii-din-bugetul-local-1_1
24/03/2020 | 279.78 KB | pdf
privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-4_1
24/03/2020 | 271.87 KB | pdf
privind-aprobarea-solicitarii-de-prelungire-a-scrisorii-de-garantie-nr-75411102017-de-la-fondul-_1
03/03/2020 | 280.33 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-6_1
03/03/2020 | 330.67 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-5_1
03/03/2020 | 330.56 KB | pdf
privind-aprobarea-ordinii-de-zi-1_1
03/03/2020 | 350.02 KB | pdf
privind-aprobarea-ordinii-de-zi_1
03/03/2020 | 346.22 KB | pdf
privind-aprobarea-acoperirii-definitive-a-deficitului-bugetului-local-pe-sectiunea-de-dezvoltare-1_1
03/03/2020 | 288.3 KB | pdf
privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-3_1
03/03/2020 | 253.57 KB | pdf
rectificarea-bugetului-11_1
28/12/2019 | 356.11 KB | pdf
privind-complectarea-hcl-nr492019-privind-aprobarea-volumului-de-masa-lemnoasa-care-se-va-recolt_1
28/12/2019 | 257.21 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-4_1
28/12/2019 | 337.19 KB | pdf
ordinea-de-zi-37_1
28/12/2019 | 331.83 KB | pdf
rectificarea-bugetului-10_1
19/12/2019 | 350.34 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-3_1
19/12/2019 | 352.84 KB | pdf
ordinea-de-zi-36_1
19/12/2019 | 347.01 KB | pdf
privind-modificarea-si-completarea-hcl-4205092017-privind-aprobarea-valorii-de-investitie-a-proi_1
05/12/2019 | 605.26 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-44_1
27/11/2019 | 352.87 KB | pdf
privind-constituirea-echipei-mobile-care-asigura-interventia-de-urgenta-in-cazurile-de-violenta-_1
27/11/2019 | 263.32 KB | pdf
privind-aprobarea-suprafetei-nr-cad50818-tautelec-conform-masuratorilor_1
27/11/2019 | 264.58 KB | pdf
privind-aprobarea-studiului-de-oportunitate-modalitatii-de-atribuire-a-contractului-de-delegare-_6
27/11/2019 | 443.72 KB | pdf
privind-aprobarea-studiului-de-oportunitate-modalitatii-de-atribuire-a-contractului-de-delegare-_5
27/11/2019 | 186.97 KB | pdf
privind-aprobarea-studiului-de-oportunitate-modalitatii-de-atribuire-a-contractului-de-delegare-_4
27/11/2019 | 997.81 KB | pdf
privind-aprobarea-studiului-de-oportunitate-modalitatii-de-atribuire-a-contractului-de-delegare-_3
27/11/2019 | 311.22 KB | pdf
privind-aprobarea-studiului-de-oportunitate-modalitatii-de-atribuire-a-contractului-de-delegare-_2
27/11/2019 | 585.81 KB | pdf
privind-aprobarea-studiului-de-oportunitate-modalitatii-de-atribuire-a-contractului-de-delegare-_1
27/11/2019 | 11.54 MB | pdf
privind-aprobarea-retelei-unitatilor-de-invatamant-care-va-functiona-in-anul-scolar-20202021-in-_1
27/11/2019 | 633.45 KB | pdf
privind-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-compartimentului-de-asistenta-s_1
27/11/2019 | 416.32 KB | pdf
privind-aprobarea-impozitelor-si-taxelor-locale-pentru-anul-fiscal-2020_1
27/11/2019 | 412.41 KB | pdf
ordinea-de-zi-35_1
27/11/2019 | 351.62 KB | pdf
privind-aprobarea-volumului-de-masa-lemnoasa-care-se-va-recolta-in-cursul-anului-2019-din-padure_1
18/10/2019 | 257.35 KB | pdf
privind-aprobarea-structurii-organizatorice-a-statului-de-personal-si-statului-de-functii-pentru_1
18/10/2019 | 352.45 KB | pdf
privind-aprobarea-programului-de-circulatie-a-traseurilor-autobuzelor-aferente-liniilor-721-orad_4
18/10/2019 | 3.03 MB | pdf
privind-aprobarea-programului-de-circulatie-a-traseurilor-autobuzelor-aferente-liniilor-721-orad_3
18/10/2019 | 2.92 MB | pdf
privind-aprobarea-programului-de-circulatie-a-traseurilor-autobuzelor-aferente-liniilor-721-orad_2
18/10/2019 | 2.59 MB | pdf
privind-aprobarea-programului-de-circulatie-a-traseurilor-autobuzelor-aferente-liniilor-721-orad_1
18/10/2019 | 268.56 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-2_1
18/10/2019 | 314.94 KB | pdf
ordinea-de-zi-4_1
18/10/2019 | 331.52 KB | pdf
rectificarea-bugetului-9_1
04/10/2019 | 345.23 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-17_1
04/10/2019 | 352.18 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-6_1
04/10/2019 | 275.94 KB | pdf
ordinea-de-zi-3_1
04/10/2019 | 346.77 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-14_1
04/10/2019 | 250.42 KB | pdf
aderarea-comunei-cetariu-la-asociatia-de-dezvoltare-intercomuntara-transregio_3
04/10/2019 | 241.95 KB | pdf
aderarea-comunei-cetariu-la-asociatia-de-dezvoltare-intercomuntara-transregio_2
04/10/2019 | 571.86 KB | pdf
aderarea-comunei-cetariu-la-asociatia-de-dezvoltare-intercomuntara-transregio_1
04/10/2019 | 455.1 KB | pdf
rectificare-buget_1
23/08/2019 | 325.3 KB | pdf
rectificarea-bugetului-8_1
23/08/2019 | 340.62 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-43_1
23/08/2019 | 314.18 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-42_1
23/08/2019 | 315.5 KB | pdf
privind-mandatarea-asociatei-de-dezvoltare-intercomunitara-reosal_1
23/08/2019 | 730.14 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-5_1
23/08/2019 | 258.05 KB | pdf
privind-delegarea-gestiunii-serviciului-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare-operatorului-regional_1
23/08/2019 | 262.3 KB | pdf
privind-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-consiliului-local-comuna-cetari_2
23/08/2019 | 377.81 KB | pdf
privind-aprobarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-al-consiliului-local-comuna-cetari_1
23/08/2019 | 254.97 KB | pdf
privind-aprobarea-ocuparii-domeniului-public-cu-conductele-de-apa-si-canalizare-energie-electric_1
23/08/2019 | 338.61 KB | pdf
privind-aprobarea-ajustarii-incepand-cu-data-de-01082019-a-tarifelor-la-serviciile-de-salubrizar_1
23/08/2019 | 253.27 KB | pdf
privind-acordare-de-mandat-asociatiei-intercomunitare-zona-nord-vest_1
23/08/2019 | 265.45 KB | pdf
ordinea-de-zi-34_1
23/08/2019 | 339.2 KB | pdf
ordinea-de-zi-33_1
23/08/2019 | 332.24 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-41_1
28/04/2019 | 314.86 KB | pdf
privind-neasumarea-responsabilitatii-organizarii-si-derularii-procedurilor-de-atribuire-a-contra_1
28/04/2019 | 1.14 MB | pdf
privind-mandatarea-asociatei-de-dezvoltare-intercomunitara_1
28/04/2019 | 417.75 KB | pdf
privind-avizarea-documentatiei-de-atribuire-privind-delegarea-de-gestiune-pentru-operarea-statie_1
28/04/2019 | 279.11 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-urbanistic-de-detaliu-pentru-construire-casa-parter_1
28/04/2019 | 247.24 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-asigurare-a-resurselor-umane-materiale-si-financiare-necesare-gest_4
28/04/2019 | 420.74 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-asigurare-a-resurselor-umane-materiale-si-financiare-necesare-gest_3
28/04/2019 | 236.74 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-asigurare-a-resurselor-umane-materiale-si-financiare-necesare-gest_2
28/04/2019 | 1.1 MB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-asigurare-a-resurselor-umane-materiale-si-financiare-necesare-gest_1
28/04/2019 | 211.6 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-analiza-si-acoperire-a-riscurilor-din-comuna-cetariu_2
28/04/2019 | 1.07 MB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-analiza-si-acoperire-a-riscurilor-din-comuna-cetariu_1
28/04/2019 | 258.65 KB | pdf
privind-aprobarea-contului-de-inchidere-a-exercitiului-bugetar-pe-anul-2018_1
28/04/2019 | 1.11 MB | pdf
privind-aprobarea-bugetului-din-venituri-proprii-si-subventii-din-bugetul-local_1
28/04/2019 | 324.5 KB | pdf
privind-aprobarea-actului-aditional-nr1-la-documentul-de-pozitie_1
28/04/2019 | 1.6 MB | pdf
privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-2_1
28/04/2019 | 242.86 KB | pdf
ordinea-de-zi-31_1
28/04/2019 | 343.33 KB | pdf
aprobarea-bugetului-4_1
28/04/2019 | 368.75 KB | pdf
privind-insusirea-modificarii-domeniului-public-al-uat-cetariu-si-aprobarea-raportului-de-evalua_1
21/02/2019 | 354.93 KB | pdf
privind-aprobarea-solicitarii-de-prelungire-a-scrisorii-de-garantie-nr-22823072014_1
21/02/2019 | 400.76 KB | pdf
privind-aprobarea-retelei-unitatilor-de-invatamant-care-va-functiona-in-anul-scolar-2019-2020-in_1
21/02/2019 | 633.8 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare-1_1
21/02/2019 | 328.34 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-actiuni-sau-de-lucrari-de-interes-local-pentru-beneficiarii-de-aju_1
21/02/2019 | 283.6 KB | pdf
privind-aprobarea-mecanismului-de-percepere-a-contributiei-pentru-economia-circulara-pentru-dese_1
21/02/2019 | 396.8 KB | pdf
privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta-1_1
21/02/2019 | 250.01 KB | pdf
ordinea-de-zi-30_1
21/02/2019 | 351.75 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-13_1
01/02/2019 | 257.93 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-12_1
01/02/2019 | 257.7 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-11_1
01/02/2019 | 254.75 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-10_1
01/02/2019 | 254.07 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-1_1
01/02/2019 | 328.75 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare_1
01/02/2019 | 327.79 KB | pdf
privind-trecerea-in-proprietatea-privata-a-comunei-cetariu-si-punerea-la-dispozitia-comisiei-loc_1
01/02/2019 | 262.35 KB | pdf
privind-propunerea-trecerii-drumului-dc-32-botean-cetariu-susturogiu-din-categoria-de-drum-comun_1
01/02/2019 | 268.99 KB | pdf
privind-participarea-comunei-cetariu-ca-membru-in-asociatia-grupul-de-actiune-locala-bihor-de-pe_1
01/02/2019 | 270.49 KB | pdf
privind-modificarea-si-complectarea-hcl-nr592015-privind-infiintarea-comisiei-de-avizare-a-cerer_1
01/02/2019 | 327.54 KB | pdf
privind-modificarea-procedurii-de-plata-a-impozitelor-si-taxelor-locale-pentru-anul-fiscal-2016_1
01/02/2019 | 335.23 KB | pdf
privind-modificarea-domeniului-public_1
01/02/2019 | 192.67 KB | pdf
privind-modificarea-actului-constitutiv-si-a-statutului-asociatiei-intercomunitare-zona-nord-ves_1
01/02/2019 | 331.24 KB | pdf
privind-mentinerea-infrastructurii-rutiere-realizata-in-cadrul-proiectului-modernizarea-infrastr_1
01/02/2019 | 270.71 KB | pdf
privind-intrarea-in-actionariatul-sc-compania-reosal-sa-a-comunelor-cherechiu-saniob-si-diosig-s_1
01/02/2019 | 342.25 KB | pdf
privind-interzicerea-cercetarii-explorarii-si-exploatarii-gazelor-de-sist-prin-metoda-neconventi_1
01/02/2019 | 263.24 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-4_1
01/02/2019 | 266.15 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-3_1
01/02/2019 | 259.09 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-2_1
01/02/2019 | 265.08 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de-1_1
01/02/2019 | 265.53 KB | pdf
privind-inscrierea-dreptului-de-proprietate-in-carte-funciara-a-comunei-cetariu-si-atribuirea-de_1
01/02/2019 | 265.56 KB | pdf
privind-implementarea-proiectului-modernizarea-infrastructurii-rutiere-in-adi-biharia-salard_1
01/02/2019 | 387.96 KB | pdf
privind-implementarea-proiectului-dotarea-cu-utilaje-a-comunei-cetariu-judetul-bihor_1
01/02/2019 | 440.93 KB | pdf
privind-iesirea-comunei-cetariu-din-asociatia-de-dezvoltare-intercomunitara-de-utilitati-publice_1
01/02/2019 | 415.76 KB | pdf
privind-desemnarea-reprezentantilor-comunei-cetariu-in-adunarea-generala-a-adi-zona-metropolitan_1
01/02/2019 | 278.65 KB | pdf
privind-depunerea-proiectului-lets-celebrate-our-traditions-together_1
01/02/2019 | 363.21 KB | pdf
privind-delegarea-gestiunii-serviciului-de-maturat-spalat-stropirea-si-intretinerea-cailor-publi_1
01/02/2019 | 288.74 KB | pdf
privind-constituirea-alimentarea-si-utilizarea-fondulul-de-intretinere-inlocuire-si-dezvoltare-p_2
01/02/2019 | 309.33 KB | pdf
privind-constituirea-alimentarea-si-utilizarea-fondulul-de-intretinere-inlocuire-si-dezvoltare-p_1
01/02/2019 | 811.79 KB | pdf
privind-asigurarea-cofinantarii-proiectului-intitulat-sprijin-pentru-pregatirea-aplicatiei-de-fi_1
01/02/2019 | 272.99 KB | pdf
privind-aprobrea-executarii-lucrarilor-pe-domeniul-public-aferent-lucrarii-modernizare-retele-el_1
01/02/2019 | 336.79 KB | pdf
privind-aprobrea-executarii-lucrarii-decolmatarea-cursului-de-apa-in-livada-mare-in-localitatea-_1
01/02/2019 | 335.84 KB | pdf
privind-aprobrea-executarii-lucrarii-alimentare-cu-energie-electrica-statie-de-epurare-in-locali_1
01/02/2019 | 344.08 KB | pdf
privind-aprobrea-desemnarii-reprezentantului-legal-in-relatia-cu-agentia-pentru-finanatarea-inve_1
01/02/2019 | 402.54 KB | pdf
privind-aprobarea-volumului-de-masa-lemnoasa-care-se-va-recolta-in-cursul-anului-2018-din-padure_1
01/02/2019 | 265.43 KB | pdf
privind-aprobarea-volumului-de-masa-lemnoasa-care-se-va-recolta-in-cursul-anului-2017-din-padure_1
01/02/2019 | 516.18 KB | pdf
privind-aprobarea-valorii-de-investitie-a-proiectului-intitulat-infiintare-centru-after-school-i_1
01/02/2019 | 308.77 KB | pdf
privind-aprobarea-valoarii-de-investitie-a-proiectului-dotare-cu-utilaje-a-comunei-cetariu-judet_1
01/02/2019 | 267.79 KB | pdf
privind-aprobarea-strategiei-de-dezvoltare-locala-a-comunei-cetariu-realizata-in-cadrul-proiectu_1
01/02/2019 | 654.32 KB | pdf
privind-aprobarea-statului-de-functii-statului-de-personal-si-organigramei_1
01/02/2019 | 291.68 KB | pdf
privind-aprobarea-solicitarii-de-prelungire-a-scrisorii-de-garantie-nr-22823072014-de-la-fondul--8_1
01/02/2019 | 241.32 KB | pdf
privind-aprobarea-solicitarii-de-prelungire-a-scrisorii-de-garantie-nr-22823072014-de-la-fondul--7_1
01/02/2019 | 222.53 KB | pdf
privind-aprobarea-solicitarii-de-prelungire-a-scrisorii-de-garantie-nr-22823072014-de-la-fondul--6_1
01/02/2019 | 223.21 KB | pdf
privind-aprobarea-solicitarii-de-prelungire-a-scrisorii-de-garantie-nr-22823072014-de-la-fondul--5_1
01/02/2019 | 306.8 KB | pdf
privind-aprobarea-solicitarii-de-prelungire-a-scrisorii-de-garantie-nr-22823072014-de-la-fondul--4_1
01/02/2019 | 289 KB | pdf
privind-aprobarea-solicitarii-de-prelungire-a-scrisorii-de-garantie-nr-22823072014-de-la-fondul--3_1
01/02/2019 | 299.72 KB | pdf
privind-aprobarea-solicitarii-de-prelungire-a-scrisorii-de-garantie-nr-22823072014-de-la-fondul--2_1
01/02/2019 | 301.46 KB | pdf
privind-aprobarea-solicitarii-de-prelungire-a-scrisorii-de-garantie-nr-22823072014-de-la-fondul--1_1
01/02/2019 | 374.4 KB | pdf
privind-aprobarea-solicitarii-de-prelungire-a-scrisorii-de-garantie-nr-22823072014-de-la-fondul-_1
01/02/2019 | 208.4 KB | pdf
privind-aprobarea-regulamentului-local-privind-buna-gospodarire-a-comunei-cetariu_1
01/02/2019 | 289.25 KB | pdf
privind-aprobarea-reactualizarii-planului-urbanistic-general-al-comunei-cetariu-si-contractarea-_1
01/02/2019 | 277.41 KB | pdf
privind-aprobarea-puz-pentru-introducere-teren-in-intravilan-pentru-construire-locuinta-unifamil_1
01/02/2019 | 262.71 KB | pdf
privind-aprobarea-programului-de-investitii-modernizare-strazilor-din-comuna-cetariu-judetul-bih_1
01/02/2019 | 259.47 KB | pdf
privind-aprobarea-procesului-verbal-al-sedintei-anterioare_1
01/02/2019 | 330.56 KB | pdf
privind-aprobarea-prelungirii-termenului-de-valabilitate-a-planului-urbanistic-general-al-comune_1
01/02/2019 | 279.86 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-local-de-actiune-privind-incluziunea-minoritatii-romilor-din-comuna-c_1
01/02/2019 | 176.34 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-ocupare-a-functiilor-publice-din-cadrul-aparatului-de-specialitate_1
01/02/2019 | 432.06 KB | pdf
privind-aprobarea-planului-de-actiuni-sau-de-lucrari-de-interes-local-pt-beneficiarii-de-ajutor-_1
01/02/2019 | 256 KB | pdf
privind-aprobarea-participarii-in-cadrul-proiectului-boundless-world-establishing-an-nga-telecom-1_1
01/02/2019 | 268.48 KB | pdf
privind-aprobarea-participarii-in-cadrul-proiectului-boundless-world-establishing-an-nga-telecom_1
01/02/2019 | 268.48 KB | pdf
privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-la-proiectul-modernizare-strazi-in-comuna-ceta_3
01/02/2019 | 1.24 MB | pdf
privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-la-proiectul-modernizare-strazi-in-comuna-ceta_2
01/02/2019 | 2.36 MB | pdf
privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-la-proiectul-modernizare-strazi-in-comuna-ceta_1
01/02/2019 | 397.13 KB | pdf
privind-aprobarea-inchirierii-unei-cladiri-in-localitatea-sisterea_1
01/02/2019 | 259.27 KB | pdf
privind-aprobarea-forarii-unei-fantani-in-localitatea-cetariu-din-comuna-cetariu_1
01/02/2019 | 436.18 KB | pdf
privind-aprobarea-devizului-general-reactualizat-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-dupa-actua-1_2
01/02/2019 | 403.77 KB | pdf
privind-aprobarea-devizului-general-reactualizat-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-dupa-actua-1_1
01/02/2019 | 1.18 MB | pdf
privind-aprobarea-devizului-general-reactualizat-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-dupa-actua_1
01/02/2019 | 403.77 KB | pdf
privind-aprobarea-desemnarii-reprezentantului-legal-in-relatia-cu-agentia-pentru-finanatarea-inv-1_1
01/02/2019 | 425.91 KB | pdf
privind-aprobarea-desemnarii-reprezentantului-legal-in-relatia-cu-agentia-pentru-finanatarea-inv_1
01/02/2019 | 249.89 KB | pdf
privind-aprobarea-depunerii-cererii-de-finantare-si-a-proiectului-realizarea-unei-centrale-de-pr_1
01/02/2019 | 281.75 KB | pdf
privind-aprobarea-cotizatiei-la-asociatia-intercomunitara-zona-nord-vest_1
01/02/2019 | 261.76 KB | pdf
privind-aprobarea-contractarii-unui-imprumut-in-valoare-de-maximum-210529-lei-in-conformitate-cu_1
01/02/2019 | 448.86 KB | pdf
privind-aprobarea-caietului-de-sarcini-al-proiectului-canalizare-menajera-si-statie-de-epurare-i_1
01/02/2019 | 262.73 KB | pdf
privind-aprobarea-asigurarii-finantarii-de-la-bugetul-local-pentru-categoriile-de-cheltuieli-car_1
01/02/2019 | 403.85 KB | pdf
privind-aprobarea-angajarii-asistentilor-personali-pentru-persoane-cu-grad-handicap-grav-din-com_1
01/02/2019 | 444.97 KB | pdf
privind-aprobarea-ajustarii-incepand-cu-data-de-01092012-a-tarifelor-la-serviciile-de-salubrizar_1
01/02/2019 | 275.41 KB | pdf
privind-aprobarea-ajustarii-incepand-cu-data-de-01012017-a-tarifelor-la-serviciile-de-salubrizar_1
01/02/2019 | 268.52 KB | pdf
privind-aprobarea-actului-constitutiv-si-statutului-asociatiei-de-dezvoltare-intercomunitara-de-_1
01/02/2019 | 536.33 KB | pdf
privind-aprobarea-actului-constitutiv-actualizat-al-sc-apa-canal-nord-vest-sa-1_1
01/02/2019 | 280.71 KB | pdf
privind-aprobarea-actului-constitutiv-actualizat-al-sc-apa-canal-nord-vest-sa_1
01/02/2019 | 302.96 KB | pdf
privind-aprobarea-acoperirii-definitive-a-deficitului-bugetului-local-pe-sectiunea-de-dezvoltare_1
01/02/2019 | 283.17 KB | pdf
privind-aprobarea-achizitionarii-de-servicii-juridice-de-consultanta-de-asistenta-si-de-reprezen_1
01/02/2019 | 499.66 KB | pdf
privind-aprobarea-achizitionarii-a-doua-pompe-pentru-sistemul-de-alimentare-cu-apa-a-localitatil_1
01/02/2019 | 434.66 KB | pdf
privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta_1
01/02/2019 | 251.41 KB | pdf
privind-aderarea-comunei-bors-la-asociatia-de-dezvoltare-intercomunitara-biharia-salard-precum-s_1
01/02/2019 | 330.51 KB | pdf
privind-acordarea-unor-burse-de-merit-scolare-elevilor-din-scoala-gimnaziala-benedek-elek-din-ce_1
01/02/2019 | 332.61 KB | pdf
privind-acceptarea-constituirii-unui-drept-de-folosinta-cu-titlu-gratuit-in-favoarea-uat-cetariu_1
01/02/2019 | 269.62 KB | pdf
prelungire-pug_1
01/02/2019 | 274.11 KB | pdf
prelungirea-mandatului-auditorului_1
01/02/2019 | 333.15 KB | pdf
planul-de-asigurare-a-resurselor-umane-materiale-si-financiare_1
01/02/2019 | 292.86 KB | pdf
planul-de-analiza-si-acoperire-a-riscului_1
01/02/2019 | 258.26 KB | pdf
ordinea-de-zi-9_1
01/02/2019 | 352.54 KB | pdf
ordinea-de-zi-8_1
01/02/2019 | 351.57 KB | pdf
ordinea-de-zi-7_1
01/02/2019 | 353.76 KB | pdf
ordinea-de-zi-6_1
01/02/2019 | 350.64 KB | pdf
ordinea-de-zi-5_1
01/02/2019 | 346.83 KB | pdf
ordinea-de-zi-29_1
01/02/2019 | 346.55 KB | pdf
ordinea-de-zi-28_1
01/02/2019 | 353.87 KB | pdf
ordinea-de-zi-27_1
01/02/2019 | 358.28 KB | pdf
ordinea-de-zi-26_1
01/02/2019 | 351.82 KB | pdf
ordinea-de-zi-25_1
01/02/2019 | 338.78 KB | pdf
ordinea-de-zi-24_1
01/02/2019 | 418.46 KB | pdf
ordinea-de-zi-23_1
01/02/2019 | 353.38 KB | pdf
ordinea-de-zi-22_1
01/02/2019 | 349.63 KB | pdf
ordinea-de-zi-21_1
01/02/2019 | 462.08 KB | pdf
ordinea-de-zi-20_1
01/02/2019 | 351.73 KB | pdf
ordinea-de-zi-2_1
01/02/2019 | 274.2 KB | pdf
ordinea-de-zi-19_1
01/02/2019 | 352.22 KB | pdf
ordinea-de-zi-18_1
01/02/2019 | 351.67 KB | pdf
ordinea-de-zi-17_1
01/02/2019 | 351.75 KB | pdf
ordinea-de-zi-16_1
01/02/2019 | 425.95 KB | pdf
ordinea-de-zi-15_1
01/02/2019 | 353.64 KB | pdf
ordinea-de-zi-14_1
01/02/2019 | 348.04 KB | pdf
ordinea-de-zi-13_1
01/02/2019 | 349.94 KB | pdf
ordinea-de-zi-12_1
01/02/2019 | 351.04 KB | pdf
ordinea-de-zi-11_1
01/02/2019 | 348.68 KB | pdf
ordinea-de-zi-10_1
01/02/2019 | 346.67 KB | pdf
ordinea-de-zi-1_1
01/02/2019 | 271.87 KB | pdf
ordinea-de-zi_1
01/02/2019 | 269.56 KB | pdf
numirea-dirigintilor-de-santier_1
01/02/2019 | 405.37 KB | pdf
modificare-de-posturi_1
01/02/2019 | 275.33 KB | pdf
modificarea-taxelor-locale_1
01/02/2019 | 578.34 KB | pdf
majorare-cotizatie-la-zmo_1
01/02/2019 | 389.23 KB | pdf
insusirea-modificarii-domeniului-public_1
01/02/2019 | 274.58 KB | pdf
instrumentare-proiect_1
01/02/2019 | 211.01 KB | pdf
instrumentarea-proiectului-achizitie-dotari-in-vederea-promovarii-culturii-in-comuna-cetariu_1
01/02/2019 | 221.08 KB | pdf
impozite-si-taxe-locale-5_1
01/02/2019 | 335.83 KB | pdf
impozite-si-taxe-locale-4_2
01/02/2019 | 337.51 KB | pdf
impozite-si-taxe-locale-4_1
01/02/2019 | 601.8 KB | pdf
impozite-si-taxe-locale-3_2
01/02/2019 | 251.44 KB | pdf
impozite-si-taxe-locale-3_1
01/02/2019 | 699.17 KB | pdf
impozite-si-taxe-locale-2_2
01/02/2019 | 476.38 KB | pdf
impozite-si-taxe-locale-2_1
01/02/2019 | 487.5 KB | pdf
impozite-si-taxe-locale-1_1
01/02/2019 | 404 KB | pdf
impozite-si-taxe_1
01/02/2019 | 559.76 KB | pdf
implementarea-unui-proiect-in-cadrul-programului-interreg-v-a-romania-ungaria-2014-2020_1
01/02/2019 | 298 KB | pdf
dreptul-de-acces-al-furnizorilor-de-retele-de-comunicatii-electronice_1
01/02/2019 | 290.69 KB | pdf
document-de-pozitie_1
01/02/2019 | 271.14 KB | pdf
delegarea-gestiunii-serviciului-de-alimentare-cu-apa-si-canalizare_1
01/02/2019 | 201.64 KB | pdf
cotizatie-adi-zona-nord-vest_1
01/02/2019 | 278.96 KB | pdf
contract-colectiv_1
01/02/2019 | 429.11 KB | pdf
contractare-credit-1_1
01/02/2019 | 529.98 KB | pdf
constituire-de-cadastral-1_1
01/02/2019 | 264.96 KB | pdf
constituirea-consiliului-local_1
01/02/2019 | 270.94 KB | pdf
concesionare-cabinet-medical_1
01/02/2019 | 268.84 KB | pdf
comisie-avizare-cereri_1
01/02/2019 | 318.06 KB | pdf
bugetul-local-2_1
01/02/2019 | 525.03 KB | pdf
bugetul-local-1_1
01/02/2019 | 516.37 KB | pdf
bugetul-local_1
01/02/2019 | 383.03 KB | pdf
bugetul-din-venituri-proprii-1_1
01/02/2019 | 302.2 KB | pdf
bugetul-din-venituri-proprii_1
01/02/2019 | 254.45 KB | pdf
buget-final-utilaj-intretinere_1
01/02/2019 | 250.54 KB | pdf
buget-din-venituri-proprii-si-subventii-din-bugetul-local-1_1
01/02/2019 | 344.94 KB | pdf
buget-din-venituri-proprii-si-subventii-din-bugetul-local_1
01/02/2019 | 331.81 KB | pdf
aviz-de-principiu_1
01/02/2019 | 257.54 KB | pdf
atribuire-material-lemnos-2_1
01/02/2019 | 270.16 KB | pdf
atribuire-material-lemnos-1_1
01/02/2019 | 337.86 KB | pdf
atribuire-material-lemnos_1
01/02/2019 | 255.89 KB | pdf
atribuirea-materialului-lemnos_1
01/02/2019 | 270.55 KB | pdf
arendarea-13-ha-pasune_1
01/02/2019 | 328.61 KB | pdf
aprobrea-executarii-lucrarilor-pe-domeniul-public-aferent-lucrarii-injectie-de-putere-si-moderni_1
01/02/2019 | 337.51 KB | pdf
aprobare-studiu-de-oportunitate_1
01/02/2019 | 358.1 KB | pdf
aprobare-buget-final_1
01/02/2019 | 249.47 KB | pdf
aprobarea-unui-parteneriat-public-privat_1
01/02/2019 | 256.64 KB | pdf
aprobarea-declansarii-procedurii-de-expropriere-a-terenului-in-suprafata-de-7289-mp-51112178-mp-_1
01/02/2019 | 714.37 KB | pdf
aprobarea-bugetului-din-venituri-proprii-1_1
01/02/2019 | 343.87 KB | pdf
aprobarea-bugetului-din-venituri-proprii_1
01/02/2019 | 260.42 KB | pdf
aprobarea-bugetului-3_1
01/02/2019 | 586.01 KB | pdf
aprobarea-bugetului-2_1
01/02/2019 | 306.33 KB | pdf
aprobarea-bugetului-1_1
01/02/2019 | 300.7 KB | pdf
aprobarea-bugetului_1
01/02/2019 | 297.68 KB | pdf
angajarea-unor-zilieri_2
01/02/2019 | 347.72 KB | pdf
validarea-mandatelor_1
01/02/2019 | 272.69 KB | pdf
angajarea-unor-zilieri_1
01/02/2019 | 347.72 KB | pdf
validarea-dispozitiei-nr81-din-2015_1
01/02/2019 | 335.52 KB | pdf
alegerea-viceprimarului_1
01/02/2019 | 258.08 KB | pdf
taxa-speciala-sc-compania-reosal_1
01/02/2019 | 384.38 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-9_1
01/02/2019 | 250.44 KB | pdf
statutul-comunei-cetariu_1
01/02/2019 | 294.91 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-8_1
01/02/2019 | 323.46 KB | pdf
statii-de-autobuz_1
01/02/2019 | 356.06 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-7_1
01/02/2019 | 326.01 KB | pdf
stat-de-functii-2_1
01/02/2019 | 262.82 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-6_1
01/02/2019 | 259.95 KB | pdf
stat-de-functii-1_1
01/02/2019 | 338.43 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-5_1
01/02/2019 | 251.65 KB | pdf
stat-de-functii_1
01/02/2019 | 264.19 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-4_1
01/02/2019 | 248.96 KB | pdf
stabilirea-comisionului-aferent-platii-electronice_1
01/02/2019 | 258.33 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-3_1
01/02/2019 | 249.33 KB | pdf
scrisoare-de-garantie-bancara_1
01/02/2019 | 302.96 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-2_1
01/02/2019 | 249.95 KB | pdf
revocare-aderare-adi_1
01/02/2019 | 333.01 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-12_1
01/02/2019 | 253.23 KB | pdf
retea-scolara-3_1
01/02/2019 | 640.61 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-11_1
01/02/2019 | 242.86 KB | pdf
retea-scolara-2_1
01/02/2019 | 635.18 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-10_1
01/02/2019 | 251.51 KB | pdf
retea-scolara-1_1
01/02/2019 | 637.17 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta-1_1
01/02/2019 | 250.48 KB | pdf
retea-scolara_1
01/02/2019 | 478.07 KB | pdf
alegerea-presedintelui-de-sedinta_1
01/02/2019 | 250.49 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-autofinantat-2_1
01/02/2019 | 367.57 KB | pdf
alegerea-comisiei-de-validare_1
01/02/2019 | 259.88 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-autofinantat-1_1
01/02/2019 | 365.46 KB | pdf
aderarea-la-adi-biharia-salard_1
01/02/2019 | 257.52 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-autofinantat_1
01/02/2019 | 439.08 KB | pdf
aderare-adi_1
01/02/2019 | 337.25 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-9_1
01/02/2019 | 263.03 KB | pdf
aderarea-comunei-cetariu-la-asociatia-comunelor-din-romania_1
01/02/2019 | 301.18 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-8_1
01/02/2019 | 270.79 KB | pdf
actul-constitutiv-actualizat-al-sc-apa-canal-nord-vest-sa_1
01/02/2019 | 283.98 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-7_1
01/02/2019 | 343.21 KB | pdf
acordare-material-lemnos_1
01/02/2019 | 257.1 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-6_1
01/02/2019 | 337.74 KB | pdf
acoprire-deficit_1
01/02/2019 | 256.94 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-5_1
01/02/2019 | 340.37 KB | pdf
achizitionarea-unui-aparat-de-clorizare_1
01/02/2019 | 420.84 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-4_1
01/02/2019 | 348.87 KB | pdf
achizitii-servicii-juridice_1
01/02/2019 | 361.07 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-3_1
01/02/2019 | 265.84 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-2_1
01/02/2019 | 339.04 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-18_1
01/02/2019 | 350.67 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-17_1
01/02/2019 | 344.77 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-16_1
01/02/2019 | 345.78 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-15_1
01/02/2019 | 345.48 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-14_1
01/02/2019 | 346.02 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-13_1
01/02/2019 | 334.55 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-12_1
01/02/2019 | 272.28 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-11_1
01/02/2019 | 350.85 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-10_1
01/02/2019 | 263.11 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local-1_1
01/02/2019 | 339.11 KB | pdf
rectificarea-bugetului-local_1
01/02/2019 | 366.86 KB | pdf
rectificarea-bugetului-din-venituri-proprii-1_1
01/02/2019 | 366.86 KB | pdf
rectificarea-bugetului-din-venituri-proprii_1
01/02/2019 | 366.05 KB | pdf
rectificarea-bugetului-7_1
01/02/2019 | 328.49 KB | pdf
rectificarea-bugetului-6_1
01/02/2019 | 253.23 KB | pdf
rectificarea-bugetului-5_1
01/02/2019 | 275.95 KB | pdf
rectificarea-bugetului-4_1
01/02/2019 | 263.97 KB | pdf
rectificarea-bugetului-3_1
01/02/2019 | 273.83 KB | pdf
rectificarea-bugetului-2_1
01/02/2019 | 269.67 KB | pdf
rectificarea-bugetului-1_1
01/02/2019 | 265.23 KB | pdf
rectificarea-bugetului_1
01/02/2019 | 293.59 KB | pdf
puz-statie-telefonie-mobila_1
01/02/2019 | 267.59 KB | pdf
puz_1
01/02/2019 | 254.8 KB | pdf
proprogarea-termenului-de-acordare-a-bonificatiei_1
01/02/2019 | 560.33 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-9_1
01/02/2019 | 254.09 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-8_1
01/02/2019 | 328.16 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-7_1
01/02/2019 | 328.82 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-6_1
01/02/2019 | 328.05 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-5_1
01/02/2019 | 329.55 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-40_1
01/02/2019 | 330.05 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-4_1
01/02/2019 | 329.17 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-39_1
01/02/2019 | 329.92 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-38_1
01/02/2019 | 333.54 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-37_1
01/02/2019 | 334.51 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-36_1
01/02/2019 | 314.58 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-35_1
01/02/2019 | 331.92 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-33_1
01/02/2019 | 329.08 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-32_1
01/02/2019 | 333.59 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-31_1
01/02/2019 | 331.46 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-30_1
01/02/2019 | 331.76 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-3_1
01/02/2019 | 329.05 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-29_1
01/02/2019 | 332.48 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-28_1
01/02/2019 | 329.09 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-27_1
01/02/2019 | 331.72 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-26_1
01/02/2019 | 331.25 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-25_1
01/02/2019 | 332 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-24_1
01/02/2019 | 331.89 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-23_1
01/02/2019 | 273.4 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-22_1
01/02/2019 | 328.29 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-21_1
01/02/2019 | 329.57 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-20_1
01/02/2019 | 329.07 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-2_1
01/02/2019 | 329.45 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-19_1
01/02/2019 | 328.33 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-18_1
01/02/2019 | 327.22 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-16_1
01/02/2019 | 256.42 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-15_1
01/02/2019 | 259.09 KB | pdf
procesul-verbal-al-sedintei-anterioare-14_1
01/02/2019 | 257.7 KB | pdf