Regulament de gospodărire a localității precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținere a localității