ANUNȚ CONSULTARE ȘI DEZBATERE PUBLICĂ PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CETARIU JUDETUL BIHOR PE ANUL 2023