Impozite și taxe 2023

ANUNŢ

 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și prevederilor art.491 din Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Cetariu, Compartimentul Impozite și Taxe Locale aduc la cunoștința publică:

 


   Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023.

Proiectul de hotărâre și raportul de specialitate  pot fi consultate:

La sediul Primăriei comunei Cetariu situat la adresa str. Principală nr.48,
Pe site-ul Primăriei comunei Cetariu: https://cetariu.ro/transparenta-decizionala/impozite-si-taxe-2023

 

   Proiectul de hotărâre se poate obține în format electronic , pe bază de cerere depusă la sediul Compartimentului de Impozite și Taxe Locale, situat pe str. Principală nr.48, sediul Primăriei comunei Cetariu.

 

   În temeiul prevederilor art. 7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 până la data de 24.12.2022 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 

   Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin posta, la sediul Primăriei comunei Cetariu, la numerul de tel : 0259/456266, sau prin e-mail la adresa primaria.cetariu@cjbihor.ro