Hotărârea nr.1/24.07.2020 aprobarea tarifelor de salubrizare