Dispozitia Primarului nr. 8 din 28.01.2022

Dispozitia Primarului nr. 8 din 28.01.2022 privind cooptarea unui expert extern pentru evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pentru obiectivul Executie lucrari aferente obiectivului de investitii "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CETARIU, JUD. BIHOR", ETAPA I.