DECIZIE DE EXPROPRIERE pentru cauză de utilitate publică, a terenurilor care fac parte din culoarul de expropriere din cadrul lucrării de utilitate publică aferent obiectivului de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă

DECIZIE DE EXPROPRIERE

Nr. 5911 din 07.10.2022

pentru cauză de utilitate publică, a terenurilor care fac parte din culoarul de expropriere din cadrul lucrării de utilitate publică aferent obiectivului de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă în localitatea Șișterea, comuna Cetariu , județul Bihor “ - reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare și tartare a apei.