CONVOCATOR pentru ședința ordinară a Consiliului Local Cetariu pentru data de 16.03.2022

- Dispoziția Primarului nr. 38 din 11.03.2022

- Proiectul ordinii de zi din 07.03.2022

- Referat 1446 din 07.03.2022