CONVOCATOR pentru ședința ordinară a Consiliului Local Cetariu pentru data de 11.02.2022

Conținut:


- Invitație membri Consiliu Local Cetariu

- Dispoziția Primarului nr. 10 din 04.02.2022

- Proiectul ordinii de zi din 05.02.2022

- Referat 666 din 04.02.2022