CONVOCATOR - D I S P O Z I Ţ I A nr. 110 Din 15.12.2022 privind convocarea în ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 15.12.2022 de la ora 10: 00