ANUNȚ SECETĂ 2022

Având în vedere instalarea secetei persistente pe suprafeţe agricole extinse la nivelui Comunei Cetariu, care a afectat culturile agricole înfiinţate de fermieri în primăvara acestui an, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.177/2022 pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorolgice periculoase având ca afect seceta pedologică, care modifică Ordinul Ministerului Agriculturii şi al Ministerului de Interne nr.97/63/2020, vă comunicăm faptul că producătorii agricoli înscrişi în evidenţele A.P.I.A, cu terenuri aflate pe raza U.A.T Cetariu ale căror culturi au fost calamitate de secetă, pot depune înştiinţări scrise la Primăria Comunei Cetariu, în format fizic sau prin mijloace electronice.