AJUTOR ÎNCĂLZIRE pentru sezonul rece 2022-2023

Începând din 1 noiembrie 2022, sprijinul de încălzire poate fi solicitat pentru sezonul rece (noiembrie 2022 - martie 2023).
Documente necesare:
ÎNCĂLZIRE PE LEMNE:
Adeverință registrul agricol
Adeverință salariat - daca este cazul
Adeverință cupon pensie
Copii – c.i. ; certificat naștere ; acte identitate pentru toți membrii din familie
ÎNCĂLZIRE PE ENERGIE ELECTRICĂ:
Contractul cu furnizorul de energie electrică
Ultima factură emisă
Documentele pot fi depuse până pe 19 noiembrie 2022.
Condiții obligatorii de acordare:
Solicitantul trebuie să fie proprietarul imobilului
Contractul cu furnizorul de energie electrică trebuie să fie pe numele proprietarului casei
Solicitantul să NU dețină clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
Să NU dețină terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 mp în zona urbană şi 2000 mp în zona rurală
Să NU depășească 0,09 ha solar
Să NU dețină mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
Să NU dețină autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani
Să NU dețină autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
Să NU dețină utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
Să NU dețină utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
Să NU dețină utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
Să NU beneficieze de ajutor de minimis
Să NU beneficieze de niciun alt tip de subvenție pentru încălzire
Să NU dețină peste 3000 lei în cont
Să NU aibă un membru al familiei care lucrează în străinătate
Persoanele cu handicap trebuie să prezinte cupon și adeverință de salariat, acolo unde este cazul sau indemnizație
Este necesară o fotocopie a fiecărui document.
Condiția pentru plata subvenției pentru încălzire este venitul net lunar maxim de 1386 lei/persoană pentru familii și 2053 lei/lună pentru persoane singure.
Ajutorul va fi acordat în baza Legii nr. 226 din 16 septembrie 2021.
Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere pot fi obținute de la Primăria Cetariu.