Căsătorii

Soț și soție Data anunțului Data căsătoriei
KOVÁCS KÁROLY NÁNDOR BIRÓ ANETT KRISZTINA 22 iunie 2022 02 iulie 2022
JAKAB RÓBERT KÁROLY SZABÓ KRISZTINA 31 mai 2022 10 iunie 2022
SIMON ZSOLT HORVATH ANDREA 17 mai 2022 27 mai 2022 -
RÁDULY ATTILA BARNA ANDREA 04 mai 2022 14 mai 2022 -
ZLIBUȚ MIRCEA FLORIN KUPÁS AMÁLIA 26 aprilie 2022 07 mai 2022 -
JACZKO DÁVID-ATTILA IVÁNYI IVETT-NOÉMI 13 aprilie 2022 23 aprilie 2022

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi ___13.04.2022 _____ ( ziua, luna, anul) a fost inregistrată declaraţia de căsătorie
a d-lui____JACZKO DÁVID-ATTILA ___(numele şi prenumele), în vărstă de ___26___
ani, cu domiciliul în ___ ȘIȘTEREA __(localitatea) judeţul ...... BIHOR şi a d-nei IVÁNYI
IVETT-NOÉMI ( numele şi prenumele), în vărsta de___26__ ani, cu domiciliul în
TĂUTELEC judeţul BIHOR .
In temeiul art.283 şi 285 alin1 şi 2 din Codul Civil , orice persoană poate face opunere la
această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale
legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în
termen de 10 zile dela data afişării publicaţiei.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ

MALIȚA MARC - CRISTIAN PETŐ BRIGITTA 09 februarie 2022 19 februarie 2022 -
FORMITTAG KRISZTIAN CERVID SIMONA LUMINIȚA 12 ianuarie 2022 - -