ANEXA 1 A cerere pentru afișare oferta de vânzare cumpărare