Proiectul de hotărâre nr. 8 din 05.02.2022 privind modificare HCL 38/2017 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual

07 februarie 2022

Proiectul de hotărâre nr. 8 din 05.02.2022 privind modificare HCL 38/2017 pentru aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual aferent familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Cetariu

Raport de specialitate

Referat de aprobare