PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18 din 7.03.2022 privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare secretar general

09 martie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18 din 7.03.2022 privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Comunei Cetariu, doamna Sabău Mercedes, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021