Proiect de hotărâre nr. 14 privind punerea la dispozitia Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate private din com. Cetariu a unei suprafețe de teren

24 februarie 2022

Proiect de hotărâre nr. 14 privind punerea la dispozitia Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate private din com. Cetariu a unei suprafețe de teren