Proiect de hotărâre nr. 1 din 05.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cetariu

07 februarie 2022

Proiect de hotărâre nr. 1 din 05.02.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cetariu

Raport de specialitate

Referat de aprobare