reprtizarea cotei de 20% din sume defalcate din TVA și impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale