Răspuns la petiție de la Agenția Națională de Integritate