Expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenurilor care fac parte din culoarul de expropriere din cadrul lucrării de utilitate publică aferent obiectivului de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă în locali