proces verbal de predare -primire a investiției 'Alimentare cu apă a localității Cetariu'