Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 52/2003