ANUNT-TRANSPARENTA DECIZIONALA si Proiect de hotarare nr. 9 din 07.02.2022

Anunț Transparență Decizională din 07.02.2022 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022

Proiect de hotarare nr. 9 din 07.02.2022 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2022

Anexa la Proiectul de hotarare nr. 9 din 07.02.2022

Raport de specialitate nr. 98 din 06.01.2022

Referat de aprobare nr. 692 din 07.02.2022