A végrehajtó hatóság rendelkezései


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
04/02/2022 10 Dispoziția Primarului nr. 10 din 04.02.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Cetariu pentru data de 11.02.2022
01/02/2022 9 Dispozitia Primarului nr. 9 din 01.02.2022 privind delegarea atributiilor care sa asigure continuitatea activitatii de serviciu ale secretarului general al comunei, catre doamna Kiss Judit Erzsebet, consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Cetariu, in caz de lipsa justificata din cadrul entitatii
28/01/2022 8 Dispoziția Primarului nr. 8 din 28.01.2022 privind cooptarea unui expert extern pentru evaluarea ofertelor depuse depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica pentru obiectivul Executie lucrari aferente obiectivului de investitii "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA CETARIU, JUD. BIHOR", ETAPA I.
20/01/2022 7 Dispoziția Primarului nr. 7 din data de 20.01.2022 privind acordarea ajutorului social pe luna IANUARIE 2022
19/01/2022 6 privind constituirea comisiei de licitaţie pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru obiectivul Executie lucrari aferente obiectivului de investitii „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA CETARIU, JUD. BIHOR (Etapa I, L=1.100 m)”
13/01/2022 5 angajare asistent personal Koti Janos
13/01/2022 4 angajare asistent personal Haiaș Anca Teodora
13/01/2022 3 angajare asistent personal Molnar Andrea
04/01/2022 2 plata sumei de 1013 lei -penalități la investiția After school
03/01/2022 1 convocator
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
30/03/2022 44 DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR.44 din 30.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Cetariu
24/03/2022 43 Privind acordarea ajutorului social pe luna MARTIE anul 2022
24/03/2022 42 Privind modificarea cuantumului ajutorului social lunar, începând cu data de 01 martie 2022
18/03/2022 41 Privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ teritoriale Cetariu
18/03/2022 40 Privind angajarea asistentului personal
14/03/2022 39 Cu privire la încetarea acordării indemnizației lunare pentru numitul Nagy Alexandru persoană cu handicap grav
11/03/2022 38 Privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară
28/02/2022 37 Actualizarea Comisiei RPL și stabilirea locației pentru autorecenzare asistată
28/02/2022 36 Stabilirea salariului de bază a muncitorului
28/02/2022 35 Stabilirea salariului de bază a maistrului
28/02/2022 34 Stabilirea salariului de bază a maistrului
28/02/2022 33 Stabilirea salariului de bază a manipulantului de bunuri
28/02/2022 32 Stabilirea salariului de bază a portarului
28/02/2022 31 Stabilirea salariului de bază a șoferului
28/02/2022 30 Stabilirea salariului de bază a guardului
28/02/2022 29 Stabilirea salariului de bază a consilierului cultură
28/02/2022 28 Stabilirea salariului de bază a consilierului juridic
28/02/2022 27 Stabilirea salariului de bază a referentului social
28/02/2022 26 Stabilirea salariului de bază a consilierului de mediu
28/02/2022 25 Stabilirea salariului de bază a consilierului agricol
28/02/2022 24 Stabilirea salariului de bază a referentului contabil și resurse umane
28/02/2022 23 Stabilirea salariului de bază a administratorului public
28/02/2022 22 Stabilirea salariului de bază a consilierului contabil
28/02/2022 21 Stabilirea salariului de bază a secretarului general
28/02/2022 20 Stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului
28/02/2022 19 Stabilirea salariului de bază a asistentului personal Molnar Andrea
28/02/2022 18 Stabilirea salariului de bază a asistentului personal Haiaș Anca Teodora
25/02/2022 17 Privind angajarea asistentului personal Bențan Adriana
22/02/2022 16 Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie
22/02/2022 15 Privind aprobarea indemnizației lunare în favoarea d-nului Florescu Constantin la Primăria Comunei Cetariu
22/02/2022 14 Privind aprobarea procedurii privind inventarierea și numire comisiei de inventariere a masei impozabile, a elementelor de natura activelor fixe, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de Primăria Comunei Cetariu
21/02/2022 13 Aprobarea planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2022
18/02/2022 12 Acordarea ajutorului social
17/02/2022 11 Prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achiziție publică aferent obiectivului Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizare străzi în Comuna Cetariu, județul Bihor” (Etapa I., L = 1100m)