Lucrări de alimentare cu apă a localităților Tăutelec Șișterea și Șușturogiu nr.1139/29.03.2016