Primăria Cetariu județul Bihor

Contract - Înregistrare sistematică pentru sectoare cadastrale - act aditional 1